Jourlista Älgserien

Jourlista Älgbanan 2019

För serietävling gäller anmälan mellan kl: 17.00 – 19.00

Funktionärerna skall finnas på banan lördagar mellan kl: 09.00 – 12.00

På lördagar gäller övningsskytte, skytte för intyg eller prov för älgskytte märket

Torsdagar    (endast serietävling älg )

18/7          Kurt Tranberg – Anders Carlsson

25/7           Carl Tranberg – Kurt Tranberg

1/8             Carina Magnil – Hans Magnil

8/8           Petra Schlag – Daniel Schlag

15/8           Stig Berglund – Tryggve Myhren

Lördagar

21/9         Örjan Jakobsson – Lars-Erik Johansson

28/9         Susanne Tranberg – Krister Tranberg

5/10         Björn Engström – Johan Lind

12/10       Carl Tranberg  –  Kurt Tranberg

Följande gäller:

Den som inte kan närvara vid planerat jourtillfälle skaffar själv ersättare eller
byter med annan funktionär med dag och tid.

1:a namn ser till att allt protokollförs samt skriver intyg på skjutna serier.

2:a namn sköter markeringen.

Tomhylsor och annat skräp placeras i hink respektive sopställ vid skjutningens slut.

Om något tekniskt fel skulle uppstå och ni själva inte kan avhjälpa felet,
kontakta Kurt Tranberg på mobil 070-623 9399 så felet blir avhjälpt omgående

eller annan banansvarig.

OBS ! All övningsammunition redovisas kontant med jourlådan efter varje tillfälle.

Den som vill reservera älgbanan kontaktar Kurre (se telefon ovan )

Styrelsen.