Om oss

Lite historia kring Svenska Jägareförbundets avd i Filipstad. 

År 1832 bildades i Filipstad ett Jagt och Målskjutningssällskap genom en mycket aktiv och framsynt man som hette Frans von Schéele och var Bergmästare i Filipstad och området däromkring där gruvverksamhet bedrevs. Denne von Schéele  var inte bara jakt och skytteintresserad utan han startade även Filipstads Sparbank, Filipstads Bergslags bibliotek som förmodligen är det äldsta i landet. Han var även aktiv kring Filipstads lasarett som är det näst äldsta sjukhuset i Sverige och mycket annat.

Svenska Jägareförbundet i Sverige bildades år 1830 och Jagt och Målskjutningssällskapet 2 år senare i Filipstad. Ett femtontal jägargillen och Jagtsällskap fanns då i Sverige, ett syfte var att ordna jaktmöjligheter år marklösa jaktintresserade, att övningsskjuta samt att skapa större viltstammar som tålde en viss avskjutning av matnyttigt vilt. Då som nu gällde det att utbilda jägarna hur man tex bedrev bra viltvård. En punkt fanns med då det var att hålla rovdjuren som då förmodlingen fanns i större omfattning om vi jämför med det jaktbara viltet och nutid.

En nystart skedde sedan på 1930- talet närmare bestämt 1938, då en ny jaktlag författades och där fanns bla. bestämmelser om hur jaktvårdsområden kunde bildas och hur dom skulle fungera.
Svenska Jägareförbundets avdelning i Filipstad fanns även då med och var ansluten till till Jägareförbundet i Stockholm. Årsavgiften var för Filipstadsavdelningen 5 kr mot att tex Värmlands länsjaktvårdsförening som hade en årsavgift på 3 kr, förmodlingen var vi i Filipstad nästan dubbelt så stora som länsföreningen om man ser till årsavgiften och om den var baserad på antalet anslutna medlemmar.

I nutiden finns inte behovet att skaffa marklösa jägare, jaktmöjligheter utan nu sysslar Filipstads avdelning med utbildning av nya i någon mån gamla jägare i form av jägarexamen bla.
Jägarexamen blev obligatorisk på 1980 – talet, övningsskytte och tävlingsskytte förekommer i stor omfattning med ca: 700 starter i den interna verksamheten.
Våraktiviteter är hagel- och kulstigsskytte med kal.22
Under hösten aug-sep är det skytte mot Älgfigur som gäller och här bokar många jaktlag banan för sina medlemmar då dom har som krav att godkänt skjutprov för Jägareförbundets älgskyttemärke i brons krävs för att få delta i den gemensamma älgjakten under hösten.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA