Regler

Klubbmästerskap Jaktskytte
Vandringspris- Medaljer, Guld – Silver – Brons

Guldmedalj till grensegrarna i respektive delmoment.

Löpande Älg:
I en totalserie om 8 löp- enkelskott, uppdelat i två serier o 4 enkelskott vardera.

Markering efter varje delseger.                                                           Max 40 poäng

Stående Älg:
Med en serie om 8 skott. Hela serien ska skjutas inom en tidsram om  min.

Markering efter hela seriens slut.                                                      Max 40 poäng

Löpande Rådjur:
En serie om 4 löp

Stående Rådjur:
Omfattar 4 skott utfört inom 1 minut.

Markering efter löpande och stående skjutning.                             Max 40 poäng

Skeet:
Liten serie omfattar 15 duvor som skjuts med två enkelskott.

Torn- resp låda, på platta 1-7. Första bom går om.
Varje träffad duva ger 3 poäng.                                                           Max 45 poäng

Jägartrap:
Stor serie om 25 duvor, 5 skott på varje platta.

Varje träffad duva ger 3 poäng.                                                           Max 75 poäng
                                                                                                                   ——————-

                                                                                                Max total 240 poäng
———————————————————————————————————————

Älgmärket:
Nya märket   

Guld:       4 serier       17 poäng per serie.
Silver:      3 serier   minst 14 poäng per serie, samtliga 4 inom träffområdet.
Brons:     Alla inom träffområdet, 1 serie = 1 stilla + 1 löp åt varje håll.

Gamla märket:
Guld:       3 serier     16 poäng per serie och 19 poäng stilla (4 skott )

Silver:      2 serier     13 poäng per serie och 16 poäng stilla (4 skott )
Brons:     2 serier      3 skott i träffområdet, 4 skott stilla, samtliga inom träffområdet.

———————————————————————————————————————-

Praktiska prov för Jägarexamen

Praktiskt Hagelprov:
1.  Hagelvapenhantering               ( säkerhet- handhavande )

2.  Avståndsbedömning                 ( skjutbara- icke skjutbara mål )
3.  Lerduveskytte                             ( 4 st träffade duvor av 6 st )
4.  Skjutning mot markmål           ( Minst 8 hagel i varje )

Grundprov Kulgevär:
Består av 2 delmoment

1.  Kulvapenhantering                     ( säkerhet, laddning, handhavande )
2.  Precicionsskjutning                    ( 2 träffbilder inom 12 cm resp 17 cm )
– Salongsgevär                                   4 skott av varje
12 cm = sittande                          17 cm = stöd med käpp

Högviltprov Kulgevär:
Älgskytte märke i brons vilket innebär,

3 serier o 4 skott. Alla skott ska vara inom älgens träffyta (dvs. päronet )
Minst 3 serier ska klaras vid ett tillfälle.

OBS ! Säker vapenhantering gäller vid samtliga prov för Jägarexamen

———————————————————————————————————————

Regler för kommunmästerskap i  Älgskytte
Filipstads Jaktvårdskrets

1. Alla som bedriver jakt i form av jaktvårdsområde, jaktvårdsklubb, jaktlag eller
liknande inom Filipstads kommun har rätt att delta.

2. I lagtävlan får familjemedlem som saknar jakträtt men har möjlighet att bedriva
     gästjakt rätt att delta som lagmedlem.

3. För individuella mästerskapets deltagande gäller
a) att vara bosatt inom Filipstads kommun
b) att jakt bedrivs inom Filipstads jaktvårdskrets

4. Laget skall vara anmält innan någon lagmedlem påbörjar sin skjutning

5. Varje startande betalar en startavgift som för närvarande är  30:-
     För anmält lag uttas ingen startavgift

6. Endast vapen med sådan kaliber att det tillhör vapenklass 1 får användas

7. Tävlingen inleds med en form av grundomgång som omfattar 12 skott
    4 skott mot stående älgfigur, skjutavstånd 50 meter
    4 skott mot stående älgfigur, skjutavstånd 80 meter
    4 skott mot löpande älgfigur, skjutavstånd 80 meter
    Markering efter respektive 4 skott

8. 12 skott räknas som lagresultat samt kvalificering för individuella mästerskapet

9. Dom 10 bästa damerna, 10 bästa veteranerna, samt 20 bästa herrseniorerna från
     grundomgången har rätt att delta i individuella mästerskapet

10. Kommunmästare koras i lag, dam- veteran – samt herrsenior klassen

11. I individuella mästerskapet skjuts 4+4 skott, markering när samtliga skott skjutits

12. Särskiljning om 1:a platsen individuellt sker genom poäng.
      Övriga placeringar genom femettor

13. Vandringspriser till lag, dam- veteran- samt herrsenior segrarna.
      Medaljer till dom 3 bästa lagen, samt 1:an, 2:an, 3:an i övriga klasser.
      Hederspris till bästa grundomgångs resultat i klasserna jun, dam, vet, sen

Ovanstående regler är reviderade vid styrelsemöte 1998-08-06

———————————————————————————————————————-