Älgserien 2020

Serietävling Älg 2020

Totalt ( 3 bästa slutresultaten )

Damer 
Carina Magnil                       105

Senior 
Fredrik Jonasson                   112
Robert Jonsson                       111
Peter Tranberg                       111
Johan Lind                              104
Krister Tranberg                     97
Daniel Schlag                           92
Asko Sarap                               91
Carl Tranberg                          87
Tomas Karlsson                       78

Veteran
Lars-Erik Johansson             113
Hans Magnil                            106
Jonny Lind                               104
Stig Berglund                           96
Tryggve Myhren                      82
Kurt Tranberg                          78

Omg 5
Damer 

Carina Magnil                          27
Senior
Robert Jonsson                       39
Krister Tranberg                    31
Carl Tranberg                         30
Fredrik Jonasson                   27
Johan Lind                               25
Daniel Schlag                          17
Peter Tranberg                       16

 Veteran 
Lars-Erik Johansson                40
Jonny Lind                                 38
Hans Magnil                              33
Stig Berglund                            32
Tryggve Myhren                      29
Kurt Tranberg                          21
Per-Herman Larsson              16

 

Omg 4
Damer
Carina Magnil                            39

Senior
Fredrik Jonasson                       39
Robert Jonsson                          38
Peter Tranberg                          37
Krister Tranberg                       34
Tony Rämsten                           34
Jonas Olsson                              30
Johan Lind                                 30
Daniel Schlag                             25
Asko Sarap                                 25

Veteran
Lars-Erik Johansson               34
Jonny Lind                                 33
Stig Berglund                            33
Rolf Norberg                             32
Hans Magnil                              30
Per-Herman Larsson              29
Kurt Tranberg                          27
Tryggve Myhren                      19

Omg 3.
Sen.
Fredrik Jonasson                        39

Johan Lind                                   37
Daniel Schlag                               36
Peter Tranberg                            35
Robert Jonsson                           33
Patrik Magnil                               32
Krister Tranberg                          32
Tomas Karlsson                          31
Asko Sarap                                   29
Carl Tranberg                              28
Vet.
Hans Magnil                                37
Lars-Erik Johansson                   34
Jonny Lind                                    33
Stig Berglund                               27
Tryggve Myhrén                          25
Kurt Tranberg                              22

Omg 2.

Damer.
Carina Magnil                              39

Senior.
Tony Rämsten                             40

Asko Sarap                                   37
Johan Lind                                   37
Peter Tranberg                            36
Fredrik Jonasson                        34
Robert Jonsson 34
Daniel Schlag                               31
Krister Tranberg                          31
Carl Tranberg                              29
Tomas Eriksson                          27
Veteran.
Lars-Erik Johansson                   39
Jonny Lind                                    31
Stig Berglund                               27
Hans Magnil                                26

Omgång 1.

Damer.
Carina Magnil                             24

Annica Mozelius                         12

Senior.
Peter Tranberg                           38

Fredrik Jonasson                        34
Krister Tranberg                         29
Carl Tranberg                              26
Tomas Karlsson                          20

Veteran.
Hans Magnil                                36

Rolf Norberg                               35
Lars-Erik Johansson                   33
Stig Berglund                               31
Kurt Tranberg                              29
Tryggve Myhrén                         28