Klubbmästerskap Jaktskytte 2021

                          Älg                     Rå                Skeet           Trap       Totalt
Fredrik .J        66                       37                  24                   57             184
Robert. J          60                       33                  21                  60              174
Peter. T            55                       28                  36                  54              173
Hans. M           51                       38                  24                  57               170
Rolf. N              54                       28                 18                   39               139