Styrelsen

Styrelse – Kula – Hagel kommite

Ordförande: Kurt Tranberg
Sekreterare: Veronica Göransson
Kassör: Carina Magnil
Ledamöter: Ove Thuresson, Rolf Norberg, Hans Magnil

 

Hagelkommite:
Chef:           Peter Tranberg
Övriga:       Patrik Magnil, Hans Jansson, Torbjörn Håkansson

DSC_0328
Lerduvebanan

Kulkommite:
Chef:           Lars-Erik Johansson
Övriga:       Ove Thuresson, Krister Tranberg, Anders Karlsson

Grisbanan
Grisbanan